“Испано-българска а социация” развива многобройни дейности в международен план.

“Испано-българска а социация” развива многобройни  социални, междукултурни и образователни дейности в международен план.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *