Индивидуално, групово или корпоративно обучение по емоционална интелигентност и самоконтрол. Как да определим своята мисия в живота? Как да бъдем не само успешни, но и щастливи?

В обществена полза

Лектор: Бойка Николас, “Рейки Мастер”, ученичка на Грасия Галан, Мадрид, ученичка на Даяна Лий Йонг – психолог , Мадрид по “ho pono pono”, стар хавайски метод за постигане на душевен мир и благоденствие, ученичка на Мария Исабел Париля , Мадрид – йога и техники за медитация, посещавала е редаца курсове и семинари в Испания и България по психодрама, ТЕС и много други, вкл. и на световно известни автори и лектори, между които – Джон Кехоу, Дийпак Чопра и Алфредо Кулебро.

ЕДИН ПО-ЗАДЪЛБОЧЕН ПОГЛЕД ВЪТРЕ В НАС!
Как да определим своята мисия в живота.
Как да бъдем щастливи без да отлагаме.
Как да премахнем страха и ограниченията в нашето съзнание, които ни пречат да бъдем успешни.
Как да материализираме желанията си.
Духовните закони на успеха.

Информация
I. Коучинг и емоционална интилигентност:

Когато IQ-то не е достатъчно
Емоционалната интелигентност е свързана със способността ни да сме наясно както със собствените си емоции, така и с тези на другите. Тя помага на хората в управлението и изразяването на емоциите, така че те да постигат добри резултати и да се справят по-успешно в трудни ситуации.

Човек, който има силно развита EI, е в състояние да избере поведението и действията си, които ще му помогнат не само да преодолее ситуацията, но и да разреши затруднението – за себе си и в отношенията с другите.

II. Пози тивно мислещ човек = един доволен човек
Много философи, психолози и други умни хора са се опитвали да стигнат до същи-
ната на връзката между начина на мислене и удовлетвореността. Всеки от нас е уникален,
ние живем своя живот и се нуждаем от различни неща за нашето щастие. Но няма съмне-
ние, че доволните хора, тези с усмивка на лицето, както и в сърцата си, притежават повече
баланс в живота.
Те се чувстват по-стабилни, защото имат на какво да се облегнат в трудни периоди,
които винаги могат да настъпят. Това, което те биха препоръчали може да се опише с две
думи: спокойствие и благосклонност.
III. РЕЙКИ КУРСОВЕ: на място или по скайп.
Рейки Академия по интегрално благосъстояние.
ПРИНЦИПИТЕ НА РЕЙКИ:
“Точно днес, не се гневи.”
“Точно днес, не се тревожи.”
“Уважавай родителите си, учителите си и по-възрастните.”
“Изкарвай прехраната си честно.”
“Бъди благодарен за всичко.”

Практикуващите рейки прехвърлят („дават“) „универсална жизнена енергия“ (наричана рейки). Излизайки извън Япония, рейки практиката добива широка популярност в Европа и САЩ.
playa

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *