Реклама

Цени и позиции

Ordering Позиция Ordering Размер Ordering Описание Ordering Цена
P0 960/300 960 x 300 (25.4/7.9 cm) Всички страници 300€
P1 220/80 220 x 80 (5.82/2.11 cm) Всички страници 45€
P1 180/180 180/180 (4.76/4.76 cm) Всички страници 75€
P1 520/200 520/200 (13.76/5.29 cm) Всички страници 115€
P1 485/100 485/100 (12.83/2.65 cm) Всички страници 105€
P2 220/80 220 x 80 (5.82/2.11 cm) Всички страници 39€€
P2 180/180 180/180 (4.76/4.76 cm) Всички страници 69€€
P2 520/200 520/200 (13.76/5.29 cm) Всички страници 109€€
P2 485/100 485/100 (12.83/2.65 cm) Всички страници 99€€
P3 200/100 200/100 (5.29/2.65 cm) Всички страници 30€€
P3 180/180 180/180 (4.76/4.76 cm) Всички страници 60€€
P3 520/200 520/200 (13.76/5.29 cm) Всички страници 100€€
P3 485/100 485/100 (12.83/2.65 cm) Всички страници 90€€

 

España
BSCH 0049 2668 64 2114396546
Titular: Asociación Hispano-Búlgara para la integración y el desarrollo
Bulgaria/България
BG 16RZBB91551429433300, BIC: RZBBBGSF
Титуляр: Испано-Българска Асоциация за Интеграция и Развитие

N.B
 • Малка обява ½ A4, снимки + видео 30 €, 3 поредни заплатени наведнъж + 1 безплатна (10% Отстъпки рекламни Агенции)
• Малка обява ½ A4, снимки  20 €, 3 поредни заплатени наведнъж + 1 безплатна (10% Отстъпки рекламни Агенции)
• PyR статия A4, снимки+видео, 50 €, 3 поредни заплатени наведнъж + 1 безплатни (15% Отстъпки рекламни Агенции)
• Банер: 3 поредни заплатени наведнъж + 1 безплатен (15% Отстъпки рекламни агенции)
• Банер: 6 поредни заплатени наведнъж + 2 безплатни (15% Отстъпки рекламни Агенции)
• Банер: 12 поредни заплатени наведнъж + 3 безплатни (20% Отстъпки рекламни Агенции)
• Рекламна кампания – Мадрид: 0.10€ от 1000 броя рекламни материали разпространение в българските магазини x 0,10 (10% Отстъпки рекламни Агенции)

цени банери разположение